Motoriek (grove- en fijne motoriek) speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van baby’s en kinderen. Vanaf de start leert een mens door te spelen en bewegen de wereld om zich heen te verkennen. Vanuit de box kijken en grijpen baby’s al naar allerlei dingen, vervolgens leren kinderen kruipen en uiteindelijk lopen om nog verder de wereld in te kunnen trekken.

Door middel van spelen en bewegen wordt de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd en leren kinderen spelenderwijs zichzelf, de omgeving en anderen kennen. Motoriek en de algehele ontwikkeling zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

 

Lees verder over:

 

Ontwikkelingsgebieden

In de ontwikkelingspsychologie wordt vaak gesproken over drie ontwikkelingsgebieden:
De drie ontwikkelingsgebieden beïnvloeden elkaar. Kinderen die motorisch minder vaardig zijn dan leeftijdsgenootjes kunnen bijvoorbeeld niet goed mee komen met het spelen op straat of het schoolplein, waardoor zij minder sociale contacten kunnen hebben, wat weer invloed heeft op de sociaal- emotionele ontwikkeling. Ook kunnen kinderen met een achterstand in de fijne motoriek problemen ondervinden met schrijven, wat weer van invloed kan zijn op de spraak- en taalontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. 
 

Relatie motorische en cognitieve ontwikkeling

In de afgelopen jaren zijn ook verschillende onderzoeken zijn gedaan naar de invloed van bewegen op de ontwikkeling van kinderen. Zimmer (1981) onderzoekt  de relatie tussen (extra) bewegingsonderwijs en de cognitieve ontwikkeling bij kinderen tussen 3 en 6 jaar. In dit onderzoek valt te lezen dat kinderen na een periode van 11 maanden met extra bewegingsonderwijs naast beter bewegen ook betere leerprestaties leveren. Het stimuleren van de motorische ontwikkeling leidt volgens dit onderzoek tot prestatieverbetering op cognitief niveau. In een ander onderzoek van Diem, Lehr, Olbrich en Undeutsch (1980) wordt ook aangetoond dat extra bewegen effect heeft op het verbeteren van de cognitieve ontwikkeling van kinderen. In dit onderzoek komt ook naar voren dat bewegen een positieve invloed heeft op het gebied van de sociale ontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling. 
 
Uit bovenstaande onderzoeken komt naar voren dat goed bewegen van invloed is op een positieve verandering in de cognitieve-, sociale- en persoonlijkheidsontwikkeling. De motorische vaardigheid beïnvloedt het bewegingsgedrag van kinderen, wat dus direct effect kan hebben op de andere ontwikkelingsgebieden. Daarom is het belangrijk om kinderen met problemen en/of een achterstand in de motorische ontwikkeling te helpen. 
 

Lees verder over de ontwikkeling van het kind op:

 

www.kijkopontwikkeling.nl 

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen